Pátek 7. dubna

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží.
Ž 92,14-15


Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.
1Te 3,12


Představme si sami sebe jako strom nebo jinou rostlinu. Kde jsme zapustili své kořeny? Nechme si chvíli na zamyšlení. Našli jsme pro sebe místo úrodné? A plní naše kořeny svou funkci? Poskytují nám oporu a živiny? Ke kořenům by se dalo připodobnit to, co je uvnitř nás, naše srdce. Našlo mé srdce zakotvení u Hospodina? Čerpám svou životní sílu z Boha, z jeho slova? Pokud tomu tak je, čerpám radost a sílu od toho, který mi dává oporu a život. Jako zem, jako pramen vody živé. Podobně jako strom budu vydávat dobré ovoce. Dokonce i ve stáří bude můj duch svěží.
Bože, děkuji ti za tvá zaslíbení, která mi dávají naději a naplňují mé srdce radostí.

Žd 10,1.11-18 * L 22,47-53

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.