Pondělí 11. září

Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.
Mi 7,18


Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Ko 2,14


To nejúžasnější na Hospodinu je jeho laskavost a odpuštění. Neplyne z jeho slabosti a povolnosti. Bůh je zároveň mocný a spravedlivý, Soudce a Král. Odpuštění plyne z jeho velkorysosti a z oběti Pána Ježíše. Pyšní lidé, kteří si myslí, že odpuštění nepotřebují, se jednoho dne dočkají setkání se spravedlivým Králem (jiná věc je, jak se jim to bude líbit). Ale kdo si je vědom svých selhání, nedostatečnosti a neřestí, tomu je nabízeno slitování a milující náruč. V dnešním světě lidé často volají po přísnosti a spravedlnosti - pro jiné. Sami by se z toho často rádi vyjmuli. Zajímavý přístup - jiného odsoudit, sobě a svým blízkým prominout. Ale takovou spravedlnost Bůh nedává a ani nemůže, vždyť by ji chtěl každý a sama by se zrušila. On vede k soudní síni všechny - ale všem také po cestě nabízí odbočky k lítosti a odpuštění.
Pane náš, Slitovníku, smiluj se také nade mnou a dej mi poznat svou milost!

Mt 12,1-8 * Nu 20,22-29

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.