Úterý 11. září

Pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ž 91,4


Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2Te 3,3


Snad nejkrásnější žalm, Ž 91, nás ujišťuje, že kdo se spoléhá na Hospodina, nemusí se bát ničeho zlého. Nejčernější noc, nesnesitelné utrpení lze přečkat a utěšovat se nadějí, že člověk bude vysvobozen a hrůza, kterou zažívá, ustoupí. Jako věřící máme možnost zahalit se do Hospodinovy věrnosti, jež nás ochrání jako pavéza, která zaštítí celé bojovníkovo tělo. Je na nás, zda dokážeme rozpomenout se na tuto naději a zda si dovolíme tíhu situace přenést na Hospodina a spolehnout se na jeho věrnost. Důkazem jeho věrnosti je celý náš život. Všechny beznadějné situace, kterými jsme prošli, jsme přežili a nyní se už tak těžké nezdají. I když nám něco vzaly, otevřely nám přinejmenším novou perspektivu.
Hospodine, dej, ať se dokážeme o tíhu svého života dělit s tebou a spoléhat na tvou věrnost.

1Tm 6,3–11 * Abk 3,1–19

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.