Sobota 7. dubna

V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí.
Ez 7,19


Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.
Mt 25,45


Žijeme bohužel v době, kdy se domníváme, že všechno lze koupit a zařídit. Mnohdy jsme přesvědčeni, že i nepravdu lze vydávat za pravdu, když se to dostatečně zaplatí. Prorok Ezechiel se ve své době setkal s podobným problémem. Proto slyšíme, že nás v den Hospodinovy prchlivosti nevykoupí pozemské statky ani pozemské úspěchy. Co je však míněno dnem Hospodinovy prchlivosti? Je to snad poslední soud? Je to hodnocení naší osoby podle jiných kritérií? Na tomto místě platí velice jasně a moudře měřítko z Matoušova evangelia: Pokud jsi v tomto světě ubližoval slabým, pokud ses jim mstil a trápil je, jako bys to učinil Ježíši Nazaretskému. Proto máš dávat pozor na svůj hněv a zlobu, i když jsou oprávněné. Díky Boží milosti musíme také odpustit.
Bože, dej mi sílu ovládat emoce. Dej, abych i pravdu dokázal sdělovat přijatelně.

L 24,1–12 * J 21,20–25

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.