Čtení na 7. dubna 2012

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.
Iz 54,10


Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
J 14,27


Bílá sobota. Jakoby se nic nedělo. Pán Ježíš, včera ukřižovaný, leží v hrobě a čeká na zítřejší ráno, aby vstal z mrtvých. Jako malá jsem si to takto představovala. Avšak později jsem pochopila, že sobota byla dnem boje, dnem, kdy Ježíš sestoupil do pekel a tam bojoval, abych i já měla podíl na Božím království. Jak to říká prorok Izajáš, Hospodin slíbil, že jeho smlouva se nikdy nezmění. Stalo se! Pán Ježíš nám vydobyl pokoj uprostřed nepokojného světa, uprostřed životních bouřek a nejistot, které svět prožívá. Pokud jsme jeho a jsme s ním, máme jistotu a nemusíme se ničeho lekat. Přijmi tento dar a žij v jeho pokoji od této chvíle až navěky.

Pl 3,51-62 * Mk 15,42-47

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.