Neděle 7. dubna, Judica (Dopomoz mi, Bože, k právu! Ž 43,1)

Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
Ž 84,3


Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.
J 15,9.11


Náš život by byl pustý a prázdný, kdyby se alespoň občas nevyskytla chvíle, kdy plesáme a radujeme se v Bohu. Možná se dnes cítíš na to, abys jásal a plesal, možná vůbec ne. Možná máš v duši smutek či starost. Tak se alespoň vrať ve vzpomínkách k nějaké radostné chvíli s Bohem nebo se napřáhni myslí do budoucnosti, k nebi. Někdy se říkává, že bychom měli žít tady a teď. Ale nepřeceňujme to. Nedovolme dnešní starosti, aby zabarvila minulost i budoucnost. Budoucí štěstí s Pánem a vděčnost za spasení, to má osvětlovat naše dny.
Drahý Pane Ježíši, naplň náš kalich vínem svého veselí v předjímce tvého království.

Mk 10,35-45 * Žd 5,1-10 * Ž 69,1-16

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.