Čtení na 7. dubna 2015

Ovinuly mě provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!
Ž 116,3.4


Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
1K 15,57


Vyslyší Bůh prosbu umírajícího a nechá ho žít? Nakonec jednou jistě ne. Pro člověka žijícího bez Boha může smrt jen potvrzovat jeho postoj "dočasné všemohoucnosti". Co má tedy na mysli žalmista, když říká: "Ubránils mě před smrtí, před Hospodinem smím dál chodit v zemi živých"? Nepřekračuje tato záchrana i pozemskou smrt, jedinou jistou věc na světě? Zdá se, že ano. Takto se to alespoň jeví Božím služebníkům všech časů. Znají ho z dávných svědectví jeho činů, dokonce i jménem. Všichni, které k nám poslal se svým slovem, mluvili o těchto nadějích. Jeho Syn to neváhal i přes utrpení uvést ve skutečnost. Pro koho? Pro nás, kteří jsme mu uvěřili. Ve skutečnosti nejsme nikdy opuštěni, ani v životě ani v soužení ani ve smrti. A dokonce ani po smrti! Myslím tedy, že někdo, ač zemřel, může žít dál a jiný, ač ještě žije, už je ve skutečnosti mrtvý.
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.

1K 15,20-28 * Ř 12,1-2

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.