Čtvrtek 17. května

K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.
Ž 102,18


Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu.
L 18,13–14


Náš Bůh je milostivý. Záleží mu na nás, naslouchá nám, věnuje nám svou plnou pozornost. Slyší naše prosby a vidí do našich srdcí. Vidí i všechnu naši bezmocnost a nemohoucnost. Před naším Bohem nemusíme nic předstírat, nemusíme se přetvařovat. Tak jako ten celník, který se ani neodvažoval na Pána podívat a prosil o slitování nad svými hříchy, přiznával své viny a svou nemohoucnost. A Bůh ho vyslyšel. Bůh se nad našimi modlitbami nepohoršuje, nepohrdá námi, ale s láskou nás přijímá jako laskavý Otec své děti.
Bože, náš Otče, prosíme tě, otevři naše srdce a vyslyš naše modlitby. Když k tobě voláme ve chvílích únavy, bezmocnosti či zoufalství, skloň se k nám ve své laskavosti a buď nám posilou.

Sk 1,12–26 * Žd 9,1–10

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.