Čtvrtek 11. října

Toto praví Hospodin: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne.“
Jr 9,22–23


Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání.
Ga 6,3–4


Myslím, že tohle se mě netýká, že k chlubení mám docela daleko. Co říká ten novozákonní verš? Abych zkoumal své vlastní jednání a neporovnával se s druhými. A to já asi dělám. Takže ve skutečnosti si o sobě vlastně dost myslím. Že jsem lepší, úspěšnější, chytřejší než druzí. Dobrá, mám sklon se chlubit. A co říká Jeremjáš? Ta věta má pokračování: „… neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“ Hospodinu jde tedy o to, aby lidé netrpěli svévolí, nouzí, chudobou, útlakem, násilnictvím a terorem. A mě v tom chce nějak zapojit. Abych nemyslel na sebe a nechlubil se hloupostmi, ale abych myslel na druhé.
Hospodine, chci být zajedno s tebou, aby mi šlo o to, o co jde tobě. Nedáš mi k tomu dnes příležitost?

Mt 8,14–17 * Zj 1,1–8

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.