Středa 11. října

Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná.
Ž 107,23.24.31


Přece není od nikoho z nás daleko.
Sk 17,27


Kdo z nás už strávil na lodi delší dobu, ví, že je to zvláštní pocit. Nemáme pevnou půdu pod nohama. Starověký Izraelita se na moře vůbec netěšil. Moře tehdy představovalo protibožský chaos, obrovské, nevypočitatelné síly. Vždyť se v každém okamžiku mohla na moři rozpoutat velká bouře. A totéž se často děje i v našich životech. Nejsme také dnes jako ti, kteří se vydávají na lodích na moře? Není také církev taková lodička na rozbouřených vlnách světa? A někdy jsme možná podobni učedníkům, kteří, ač ostřílení rybáři, ze strachu a hrůzy v bouři a vichřici volají: Mistře, pomoz, hyneme. A Pán Ježíš bouři utiší a ptá se: Kde je vaše víra? V těch největších krizích a zápasech - na hlubinách - můžeme poznávat a prožívat Hospodinovy skutky, jeho záchranu. Pak mu smíme z vděčnosti vzdávat chválu za divy a zázraky, které při nás činí.
Bože, Otče náš, veď i tu naši lodičku života ve všech situacích a doveď ji šťastně k cíli.

L 7,1-10 * L 16,19-31

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.