Úterý 11. října

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval.
Iz 63,7


Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!
1P 2,3


Denně slyšíme mnoho negativních zpráv. Co se nepodařilo, co nebylo dobré, co selhalo... Takové zvěsti se velmi rychle šíří do okolí. Co s námi dělají tyto zprávy? Vyvolávají v nás pocit nespokojenosti, nevděčnosti... Kvůli nim přehlížíme mnoho dobrých věcí. Pozitivních událostí. Skutečností, které by nás mohly v mnohém povzbudit.
Připomínat si Hospodinovo milosrdenství, jeho skutky a činy je tak důležité pro náš život. Tyto události nás vždy ujišťují o Boží dobrotě, velikosti, milosti. Vidět dobré věci v našem životě a chválit za ně Hospodina je pro nás tak potřebné.
Pane, dej, abych i toho dnešního dne viděla tvoji dobrotu, lásku, milost, velikost, milosrdenství. Otevři moje oči, abych to vše viděla, a otevři moje ústa, abych tě za to vše chválila.

Ř 13,1-7 * Jr 45,1-5

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.