Čtení na 11. října 2012

Smyj ze svého srdce zlo a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky?
Jr 4,14


Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem.
1K 5,6-7


Smyj ze svého srdce zlo. Pán vyzývá prostřednictvím Jeremjáše k pokání. Na jiném místě prorok říká, že "lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí?" (Jr 17,9 B21) Poznali jsme, že je to pravda o nás? Jestli ano, pak vnímáme potřebu záchrany a nutnost pokání. Nikdo nemůže předstoupit před svatého Boha bez lítosti nad hříchy, bez jejich vyznání a rozhodnutí v budoucnosti jednat jinak. Přesto se však lidé pokoušejí tuto základní pravdu obejít a přijímají křesťanství jen jako pravdu intelektuální. Málo je vidět skutečné pokání. Modleme se spolu s puritány za "dar slz", dar skutečného a upřímného pokání.

Sk 6,1-7 * Jr 45,1-5

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.