Čtení na 11. října 2011

Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem?
Iz 40,13


Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!
Ř 11,33 B21


Někdy se mi zdá, že vím všecko o tom, jak může Bůh jednat; vlastně vím přesně, co nikdy nebude fungovat a proč. Právě tehdy mi Bůh ukazuje, že jeho myšlení není tak omezené, jako moje. On je Pánem nad vším a pro něj je i beznadějná situace plná možností, jak naplnit daná zaslíbení. Hospodinova moudrost a jeho milost mě vždy znovu vedou k tichosti před ním, abych věděl kdy mám mlčet, aby on mluvil, učil mne a vedl k hlubšímu poznání. Proto si znovu zpívám: "Boží láska je tak nádherná, vysoká, že ji nepřejdeš, hluboká, že ji nenajdeš, široká je, z ní neunikneš. Ta láska je nádherná." Ztiš se dnes a dovol Bohu, aby se tě dotkl, a ukázal ti své vlastní plány milosrdenství a lásku i to, kam tě chce postavit a použít k chvále svého jména.

Sk 21,8-14 * Mt 21,18-22

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.