Čtení na 11. října 2015

Zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji; scel její trhliny, neboť se hroutí!
Ž 60,4


Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
J 3,17


Marné je lidské snažení, pokud Hospodin nepožehná. Člověk sám nemůže trvale udržet zemi pohromadě, je odkázán na Boží pomoc a milost. Kdyby Hospodin předal zemi člověku a již do dění ve světě nezasahoval, jak dlouho bychom si poradili? Vždyť se necháme ovládat svou nedokonalostí, svými pudy. Podléháme svým slabostem. Nejsme schopni obsáhnout celé poznání, neumíme scelovat trhliny, dokonale udržet jednotu. To vše je jen v moci Boží. Člověk může občas přes propast postavit most, ale trhlinu dokonale a úplně zacelit neumí. Jen z Boží milosti, díky tomu, že na svět poslal svého Syna, je možné, aby člověk nebyl od Boha trvale odštěpen, ale aby opět nalezl skrze Syna jednotu s Otcem.
Prosíme tě, Bože, udržuj v nás vědomí, že bez tebe podléháme svým slabostem a omezením, a dej, ať se k tobě pokorně obracíme jako k tomu, kdo má větší moc než my všichni dohromady.

Mk 2,1-12 * Ef 4,22-32 * Ž 61

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.