Středa 7. listopadu

Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.
Ž 40,9


V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
1J 5,3


Co je v našem nitru? Žalmista píše a vyznává, že jeho přáním je plnit Boží vůli. Kdy si dnešní člověk vzpomene na Boží vůli? Možná ve chvíli, kdy už je úplně nejhůř. Kdy už nic nedokáže ovlivnit. Tehdy nechá věci v Božích rukou. Když už člověk nemá nic pod kontrolou, vzpomene si na Boží vůli. Žalmista pamatuje na Hospodina a jeho zákon má ve svém nitru. To je vnitřní bohatství, jistota, vnitřní zázemí, které ho doprovází, které ho neopouští, protože je uloženo hluboko uvnitř. Je na nás, co ukládáme do nitra svého, svých dětí a vnoučat. Když jednou přijde těžká chvíle na nás nebo na našeho blízkého, zjistíme, že se o něco vzácného uvnitř můžeme opřít.
Děkujeme ti, Pane, že nás zveš, abychom tvé slovo ukládali ve svém nitru.

Zj 13,1–10 * Zj 11,15–19

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.