Čtvrtek 14. února

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.
Iz 46,9


Vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.
Žd 12,1.2


V nedělní besídce děti zpívají: Pán Bůh je špička, absolutní špička. Jak často na to ve víru života, v každodenních starostech zapomínáme. Jak často myslíme více na své starosti a problémy než na našeho Pána. Pokud on je tou jedničkou v našem životě, pak nikomu a ničemu nemáme věnovat tolik času, tolik svých sil, tolik svých myšlenek jako jemu. Ani naše starosti nám nesmí zastínit našeho Pána. Jemu se nikdo nevyrovná! On si to zaslouží, on je toho hoden, a nikdo jiný!
Pane Ježíši, dej, ať hledíme vždy na tebe, dnes i po celý náš život!

Zj 1,1-8 * Ř 9,1-5

Čtení na 14. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.