Čtvrtek 7. listopadu

My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.
1Pa 29,15


V domě mého Otce je mnoho příbytků.
J 14,2


Vděčnost, která je základem Davidovy modlitby, z níž zní i toto vyznání, je to, co nám často chybí. Zvykli jsme si na svobodu a ekonomickou prosperitu jako na něco, co je samozřejmé a na co máme nárok. Zapomínáme, že všechno, co máme, máme od Boha, od něhož vše pochází a jemuž vše patří. Přitom jsme na tom jako naši předkové na této zemi, jen jako hosté a na krátký čas. Dnes je jiná doba, tak to můžeme kolem sebe občas slyšet. Pravdou ale je, že doba je taková, jací jsme my. Pokud si vděčně uvědomujeme, co máme od Boha a co jsme především dostali v jeho Synu Ježíši Kristu, pak máme naději, neboť můžeme pevně spoléhat na jeho slib (J 14,2).
Pane Bože, děkujeme, že tvůj Syn nám připravuje místo u tebe, v Božím království.

1K 14,26-33 * Tob 13,1-8 nebo Jb 40,6-41,3.42,1-6

Čtení na 7. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.