Středa 12. února

Avšak rozpomenu se na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou.
Ez 16,60


Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni i upevni.
1P 5,10


Putujeme svým životem od narození k smrti a nemůžeme, jak se nám to hodí, přeskakovat jednotlivé životní etapy. Proto ten obraz pouti. A vyvolený lid putuje pouští, lid staré i nové smlouvy, i když bychom asi každý radši putovali růžovou zahradou. To je ovšem obraz ráje. Naše dnešní poušť je snad nejvíc poznamenána nedostatkem pokory. Možná i v naší vlasti bychom chtěli přeskočit čas, který je dobou nezájmu o Boží věci. Kam bychom chtěli skočit, do doby temna? Média dnes dělají hrozný rámus. I my se často navzájem překřikujeme a je třeba dávat dobrý pozor, abychom nepřeslechli hlas, který nás vede k sobě, z každé nejistoty a v každém zmatku.
Pane Ježíši, dobrý pastýři svého stáda, vzhlížíme k tobě s láskou a důvěrou.

Ř 4,1–8 * 1K 8,1–6

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.