Čtení na 12. února 2011

Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.
Gn 17,1 B21


Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."
Mt 5,14.16 B21


Hospodin se dal Abramovi poznat, aby osobně zakusil, že Hospodin je Bůh všemohoucí; nic mu není nemožné. Ale i od Abrama Bůh něco očekával: "Choď stále přede mnou a buď poctivý." Měl být městem ležícím na hoře, které není možné skrýt. Měl být světlem, které září před lidmi, aby viděli jeho dobré skutky a vzdali slávu našemu Otci v nebesích. - Nás apoštol Pavel vyzývá: "Všecko dělejte bez reptání, abyste byli bez poskvrny" (Fp 2,15).

Zj 8,1-6.11.15-18 * Ř 7,14-25

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.