Úterý 11. února

Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
Ž 23,3


Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.
J 10,14


Jít stezkou světské spravedlnosti není asi vždy bez rizika. Bůh však na to jde jinak. Také sice chce, abychom s ním šli stezkou spravedlnosti, avšak podle jeho zákoníku, podle Písma. Tam nalezneme jako nejvyšší zákon lásku. Ona je tou mírou spravedlnosti v jejích projevech milosrdenství, účasti a služby. Ony naplňují dějiny Boží péče o člověka, jež vrcholí obětí Ježíše Krista. To je ta cesta vedoucí do Božího království. Mír a pokoj čekají na ty, kdo přijali Boží rozhřešení a kdo v Boží milosti usilují chodit stezkami Boží spravedlnosti.
Pane Bože, co bychom byli bez tvé pomoci. Proměňuj nás mocí své lásky, ať svými skutky prospíváme tvému dílu.

Dt 7,6–12 * 1K 7,25–40

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.