Pátek 12. února

Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj," bude se jim říkat: "Synové živého Boha."
Oz 2,1


Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
J 1,12


Izraelci byli vždy pouhým ostrůvkem v moři jiných národů, které uctívaly různá božstva. (Je tomu tak i dnes.) Vliv pohanských zvyků a kultů byl vždy velmi silný. Mnozí izraelští a judští králové podlehli spolu se svým lidem pohanským praktikám. Vzývali cizí bohy a bůžky a věřili v jejich požehnání. Zdálo by se, že to je konec Božího lidu! Jak se může po takovém úpadku znovu probudit skutečná víra v Hospodina? Prorok Ozeáš vidí, že se taková věc stane. Tam, kde je rozvrat a úpadek, nastane nové probuzení.
Nejsou křesťané dnes také takovým ostrůvkem v moři? Nestalo se již vícekrát v historii, že probuzení přišlo v době, kdy se zdálo, že je s vírou a církví konec?
Nebeský Otče, dej nám poznat, co to znamená stát se Božími dětmi.

Ř 7,14-25a * Tt 3,1-15

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.