Úterý 23. února

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“
Iz 6,8


Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!
2K 5,20


Vypadá to, že si Izajáš pořádně troufá, když na Boží otázku odpovídá s takovou jednoznačností. Sami se většinou takových vyznání bojíme. V písni „Vezmi, Pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj“ jsme v Evangelickém zpěvníku slova poslední sloky „vše ti rád a cele dám“ v nové verzi zaměnili za opatrné „kéž ti všechno cele dám“. Ale při křtu neříkáme: „Kéž“, ale: „Ano. Chci.“ Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic, ale přesto chci sloužit věci tvého smíření, milosrdenství, spravedlnosti a pokoje mezi lidmi. Toto „zde jsem, pošli mne“ je v našem životě víry důležité, i když víme, že upotřebitelnými v Božím díle nás, tak jako Izajáše, může učinit až žhavý uhlík Božího milosrdenství a odpuštění.
Pane, učiň i mne nástrojem svého pokoje.

Jb 1,1–22 * L 10,25–37

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.