Čtení na 23. února 2015

Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
Dt 28,2-3


Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.
Mt 13,16


Je to jednoduchá rovnice: poslušnost = požehnání. Tak jednoduchá, že se nám zdá být až nepřípustná. Jistě, obsahuje mnoho vedlejších soustav, funkcí a životních neznámých. Takový Jób, který trpěl, i když byl poslušný, by mohl leccos vyprávět. V zásadě ale stále platí. Problém je, že pravou stranu bychom brali, ale levá se nám jeví poněkud moralistní. Proč je Bible tak neúprosně jednoznačná? Protože neúprosná je i realita života.
Rádi "poslechneme" jízdní řád, denně se podřizujeme návodům na použití, a dokonce i předpovědím počasí. Umožňují nám realizovat naši svobodu. I poslušnost Bohu nám umožňuje žít svobodně. A naopak: svoboda v Kristu umožňuje poslušnost. Všimněte si závěrem: poslušnost je o poslouchání. O tom, že si dáme říct, když Bůh mluví. Teď už se jen zaposlouchat.
Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom tě/se rádi máme (Jan Karafiát).

1J 3,7-12 * Ř 5,1-5

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.