Čtení na 23. února 2011

Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
Ž 118,21


Žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"
Mt 15,25


Bůh je vždy nablízku a touží po vztahu s člověkem. Slíbil, že když se obrátíme k němu, budeme žít v souladu s jeho vůlí. Bude naplňovat naše potřeby a vyslýchat naše prosby. Žalmista prožíval hlubokou vděčnost za záchranu a potvrzení Boží přítomnosti ve svém životě. Podobně čteme o lidech Nového zákona (Jairos, Kananejská žena, celníci, učedníci), jak se v různých životních situacích setkávali s Ježíšem Kristem. Ježíš o nich vždy věděl, znal jejich potřeby a přinášel do života pokoj a požehnání. Bůh dnes nabízí svou náruč a bezpečné útočiště i tobě. Uval na něj všecky své starosti, protože on o tebe pečuje.

Mt 10,40-42 * 9,30 - 10,4

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.