Úterý 23. února

Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.
Iz 61,11


Ten, který "dává semeno k setbě i chléb k jídlu", dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží "plody vaší spravedlnosti".
2K 9,10


Prorok Izajáš vyhlížel Mesiáše, pomazaného kazatele, který hříchem zbídačenému a poníženému lidu přinese radostnou zvěst o jeho vyvýšení mezi národy a duchovní obnovu, vyhlásí léto Hospodinovy přízně, obváže rány zkroušeným a vyhlásí svobodu zajatým. Pán Ježíš v synagoze v Nazaretě 61. kapitolu Izajáše četl se závěrem: "Dnes se splnilo toto Písmo." A od té doby se v dějinách stále naplňuje. Zčásti již nyní prožíváme vírou to, co bude jednou v budoucnosti dokonáno: Bůh nás odívá rouchem spásy a zahaluje pláštěm spravedlnosti jako ženicha, dává vzklíčit své spravedlnosti na svém lidu k chvále před všemi národy.
Pane Ježíši, děkuji, že i mě hříšného odíváš svou spravedlností. Pomoz mi i dnes zasévat zrna lásky a pravdy, kterým ty dáš vzrůst.

Jb 2,1-10 * Mk 12,35-40

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.