Pátek 23. února

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Ž 34,7


Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Mt 5,4


Soužení a utrpení patří k životu. Od dětství, přes dospívání, partnerský a rodinný život, stáří, nemoci, až po smrt můžeme zakoušet celou řadu soužení. Žalm 34 zpívá král David, který má bohaté zkušenosti s hříchem, smrtí, nepřátelstvím, nevěrou – ze své strany i ze strany okolí. Nechme ho promluvit do naší situace, pokud jsme zrovna zkrušeni v srdci. Nejsme ponecháni vlastní zkušenosti či radám psychologů. Do našich soužení, tam, kde jsme poníženi a asi bychom to nečekali, vstupuje Bůh. Slyší naše modlitby, proměňuje naše srdce i mysl, mění situace. Často jinak, než bychom čekali…
Zpěvák David, který si toho opravdu dost zažil, není silákem za každou cenu. Je rozechvělý. Nekončí však u pasivity nebo sebelítosti. Volá, doufá, zpětně rozpoznává, dobrořečí.
Náš Bože, otevíráme ti soužení své nebo svých blízkých a prosíme, abys do nich vstoupil ty sám.

Žd 2,11–18 * Dt 33,1–5.26–29

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.