Čtení na 23. února 2012

Neboj se, už se nemusíš stydět.
Iz 54,4


Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Mk 13,11


Dnes máme náboženskou svobodu, už se nemusíme bát, že budeme za svou víru v Pána Ježíše pronásledováni. A tak se zdá, že ten verš z Markova evangelia není ani moc aktuální. Ale opak je pravdou. Předně nevíme, jak dlouho nám ta svoboda potrvá. Vždyť je mnoho zemí, kde křesťané pronásledováni jsou. A proto je dobré vědět, jaké máme úžasné zaslíbení. Mnozí bratři a sestry potvrdí, když byli vyslýcháni, že Duch svatý jim dal, co mají mluvit. Avšak i dnes je potřeba statečnost k vyznání víry v Pána Ježíše. Ať už jsem student nebo zaměstnanec, všude hrozí výsměch. Nebojte se a nestyďte se. I tady platí toto krásné zaslíbení. Ale také platí: "Kdo by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly" (Mk 8,38 B21).

Za 7,2-13 * 1Kr 8,22-40

Čtení na 23. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.