Čtení na 15. ledna 2011

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
Ž 145,18 B21


Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Ř 12,12


Upřímnost je základní charakteristikou křesťana. Všimněme si, že Pán Bůh svou blízkost a bezprostřední pomoc, podmiňuje. Nestačí Boha jen vzývat. Musíme ho vzývat upřímně. Přídavné jméno upřímný se příliš často v tištěných nebo mluvených textech dnešní doby nevyskytuje. Slovo upřímný není populární. Spíš milujeme slova typu: šikovný, moudrý, prozíravý, pragmatický apod. Nevím, zda nás při tom neobviňuje pocit dvojznačnosti: "Před lidmi tak, v kostele jinak." V komunismu jsme takový život všelijak ospravedlňovali. Ale dnes? Žalmista naší současnosti vzkazuje: "Nemůžeš Boha oslavovat upřímně, když jsi celý týden žil neupřímně - v klamu a falši." Nemluvíš někdy jinak, než jednáš? Ta otázka totiž s dnešním textem velice úzce souvisí.

Mt 6,6-13 * Gn 7,1-16

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.