Pátek 15. ledna

Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Gn 3,6


Řekl jim také podobenství: „Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?“
L 6,39


Příběh o pádu prvních lidí, to je Boží slovo o tom, co je člověk a co je hřích. Úplný je člověk až v množném čísle, až v lidském společenství, a na prvním místě ve společenství rodiny: jako žena a muž a jejich děti. Hřích se děje mezi člověkem a Bohem. Poznáváme svou neposlušnost vůči Bohu a Božímu řádu, zjevenému v Ježíši Kristu a ve svatých Písmech. Rozpoznat Boží řád můžeme také v řádu stvořeného světa. A zároveň je to i příběh o tom, že sami nedokážeme ovládnout démonické síly působící na nás i v nás. Dovedeme sice často rozpoznat, co je pro nás opravdu dobré, ale vždycky tomu zachovat věrnost už nedokážeme.
Hospodine, ty jsi nás nepřestal milovat, i když my jsme tě opustili. Prosíme tě, odpusť nám a veď nás v Ježíši Kristu.

Ko 2,1–7 * L 5,17–26

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.