Pondělí 15. ledna

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
1S 12,24


Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
L 1,50


Vždycky když nacházíme v Bibli nějaké přikázání nebo požadavek z Boží strany, předchází je zvláštní zdůvodnění. Je jím odkaz na Boží milost a jeho dosavadní působení vůči člověku. Od Boha můžeme vždy očekávat jen to nejlepší, skutečně to, co je pro nás dobré. Dnešní slovo je určitým milníkem: když se poohlédneme na cestu, která je za námi, spatříme na ní stopy Božího láskyplného působení. I v těch situacích, o nichž si myslíme, že byly nejtěžší a nejvíc složité. Když zjistíme, že za vším, čím jsme procházeli, stála Boží prozřetelnost, zmocní se nás veliká bázeň a úcta vůči Bohu. On je nám blízko a stojí za to, abychom mu sloužili.
Pomoz mi, Pane, abych vždy viděl, jak mnoho jsi pro mne udělal, aby k tobě přilnulo celé mé srdce.

Dt 4,5–13 * Dt 2,16–25

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.