Úterý 15. ledna

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím.
Ž 22,23


Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
Mt 28,8


Svět je dnes doslova zahlcen přívalem nejrůznějších informací a je velmi obtížné rozeznat jejich pravdivost. Často to jsou programově cílené dezinformace, které mají za cíl ovlivnit veřejné mínění. Musíme smutně konstatovat, že se to často děje i v křesťanských médiích. Evangelní zvěst se tak zamlžuje a ztrácí na své účinnosti.
Přesto anebo právě proto bychom neměli ustávat v šíření radostné zvěsti o spasení v Ježíši Kristu. Naše zvěstování však nemůže být pouze šířením nauky o Kristu, ale především svědectvím o tom, co jsme my sami s Kristem prožili a samozřejmě prožíváme, jak to dělali svědkové Ježíšova zmrtvýchvstání.
Pane, pomoz mi, abych se nenechal zotročit přívalem lží a polopravd, ale abych žil tvým slovem, které je pravdou osvobozující.

1K 2,11-16 * Gn 8,1-12

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.