Pátek 15. ledna

Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou.
Jr 12,3


Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
1K 4,5


Můžeme o někom říci, že ho doopravdy známe? Ano, máme své partnery, své přátele, své blízké - ale i oni přece mají nějaké zákoutí své osobnosti, které nám neukazují. I my sami máme místa, která jsou příliš hluboká, někdy také příliš bolavá, než abychom si do nich pouštěli kohokoliv jiného. Tím jediným, kdo prohlédne skrze všechny závoje a skrze všechny obranné bariéry, je náš Bůh. A u něj jsem také v naprostém bezpečí - nikdy naše slabiny nevyzradí ani je nepoužije proti nám. Je to veliká posila, když víme, že je nám po boku. A naší odpovědí na tuto Boží blízkost je láska. Touha poznat Boha alespoň malou částečkou, porozumět jeho vůli - a on sám nám k tomu dává nástroj: svá přikázání.
Můj nebeský příteli, Otče a Pane, zůstávej se mnou v každý den mého života a veď mě po svých cestách.

Ko 2,1-7 * 1Tm 1,1-11

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.