Středa 15. ledna

Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: „Hospodin je pokoj.“
Sd 6,23–24


Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Žd 4,16


Říká se: Když padá, tak padá. Někdy se věci v životě seběhnou a znenadání před námi naroste hora, ze které jde hrůza a děs. A nelze ji přelézt ani odstranit z cesty, na obzoru se neobjevuje žádný způsob, jak ji zvládnout, jak věci aspoň nějak uspořádat. Gedeón se taky domníval, že už nastal jeho konec, a připravoval se na nejhorší. Ale Hospodin Gedeóna zaskočil milostí. Nejenom že se žádné katastrofické scénáře nekonaly, ale Gedeón naopak zažil takový pokoj jako nikdy předtím. Tak úžasný je náš Bůh! Bouři mění v pokoj, vítr v bezvětří, hlad v sytost, poušť v oázu. Když mu důvěřujeme, když s ním mluvíme, když s ním kráčíme.
Hospodine, Pane náš, jak slavné je jméno tvé! Jak úžasné jsou skutky tvé!

Ř 8,26–30 * Mk 3,7–12

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.