Úterý 28. května

Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
Ž 19,13


Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
Tt 3,4-5


Když už se člověk přiznává k něčemu negativnímu, pak je to většinou k věcem, které jsou viditelné a prokazatelné. Máme tendenci vypadat před sebou i ostatními lidmi jako dobří lidé. Pokud už k něčemu špatnému dojde, snažíme se svoji vinu zlehčit "objektivními důvody" nebo srovnáním s lidmi mnohem horšími, než jsme my. Když se někdo přizná k nějaké špatnosti, aniž byl obviněn nebo mu byla vina prokázána, pak je to bráno jako gesto, které si zaslouží uznání. Autor žalmu nás svou prosbou přímo šokuje. Myslím si ale, že to není nějaký "sebemrskač". Byl to jistě člověk, který si uvědomil jak svoji nedostatečnou sebereflexi, tak svatost Boha, před kterým neobstojí nic hříšného. Hloubka vyznání je pak umocněna vědomím Boží lásky k člověku.
Stvoř srdce čisté ve mně, ó Bože. Amen.

Iz 43,8-13 * Sk 4,32-37

Čtení na 28. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.