Čtení na 27. května 2011

Vprostřed tmy, je mým světlem Hospodin.
Mi 7,8 B21


My, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř.
1Te 5,8


Lidé bez víry mohou nás a naše skutky hodnotit všelijak. Možná jste se setkali i vy s posměchem, že věříme zbytečně, protože církev stejně upadá a chodí tam stále méně lidí. To není nic nového. Už staří Izraelité vyslechli podobné řeči od svých nepřátel. Nebylo to lehké, protože se nejednou jednalo o Boží soud. Mnozí odpadli. Ale těm, kteří zůstali uprostřed té tmy věrní, bylo jasné, že povstanou v nové Hospodinově síle. Tak se také stalo. Bůh se vždy postaral. Při pohledu na Kristův kříž si uvědomujeme, že pro nás a celou církev nezbývá, než současné těžkosti unést a činit pokání. Jsem přesvědčen, že ani tentokrát Pán nedopustí, aby zvítězil posměch jeho nepřátel, protože on bude kralovat navěky! (Ž 116,10)

L 22,39-46 * 2S 18,19 - 19,9a

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.