Neděle 28. května, Exaudi (Hospodine, slyš můj hlas! Ž 27,7)

Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.
Ž 10,14


Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním. On je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali.
L 9,11


Hoře a trápení života je trpké a hořké. Míváme pocit, že na jeho chuť jsme sami, zajídá se nám a nechceme pozřít už ani kousíček toho, co je nám předkládáno. Hoře a trápení nás tlačí dolů, kde nad sebou vidíme jiného člověka, který se všemu jen vysmívá a způsobem života říká: "Bůh není doma, přednost mám já." Do této sítě tahá každého, s nímž se střetne. Jak mu odpovíme? Máme chuť žít jako on, v domnění, že život bude sladší a ve výšinách? Žalmista reaguje na hořkost života a bezbřehost svévolníků důvěrou, že Bůh vše vidí a jednou vše vezme do svých rukou. Tato důvěra jde proti tomu, co vidíme u svévolníků, váže se na Hospodina. Odvádí od malosti člověka a směřuje výš, tam, kde trpkost a hořkost mění samu podstatu, protože na ně nejsme sami.
Kriste, všechnu hořkost světa jsi pojal do sebe, na žádnou nejsme sami. Prosíme, uč nás i nadále větší důvěře v Boha Otce, který vše vidí a vše má ve svých rukou.

J 15,26-16,4 * Ef 3,14-21 * Ž 27

Čtení na 28. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.