Čtení na 28. května 2015

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Ž 23,6


On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Ř 8,32


Žalm 23 je většinou jeden z prvních žalmů, které učíme už své děti. Má v sobě nebývalou hloubku. Je zde řeč o dobrotě a milosrdenství. O dvou skutečnostech, kterých se nám často nedostává. Stačí se jen rozhlédnout okolo sebe a se smutkem v srdci musíme konstatovat, že dobrota a milosrdenství jsou mezi lidmi nedostatkovým zbožím. Žalmista zde ale nehovoří o lidech, kteří nepoznali Hospodina. Obrací se k těm, kteří vědí, kdo je nebeský Otec, kteří mu odevzdali své srdce a ve všem se na něho spoléhají. A právě tito lidé dostávají nádherné ujištění o Boží blízkosti. Má to ale jednu podmínku. Tou je touha po Hospodinově domu. Touha po jeho přítomnosti.
Nebeský Otče, dávej nám sílu navracet se do tvého příbytku. Častokrát to není lehké; prosíme tě, dotýkej se svým Duchem našich srdcí.

Sk 11,1-18 * Gn 24,50-67

Čtení na 28. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.