Sobota 28. května

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Ž 146,3


Ježíš Kristus je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.
Zj 1,5 (B21)


Žalm 146 patří do skupiny žalmů, které oslavují Hospodina jako mocného Stvořitele, jenž nezapomíná na slabé a utiskované. Zároveň tento žalm vyzývá k chválám a k důvěře ve všemocného a laskavého Boha. Žalmista své posluchače varuje, aby nespoléhali na člověka. Myslí tady na zkušenosti mnohých, kteří čekali na pomoc od lidí a mocných světa marně. Člověk, jeho slib i život mizí jako vánek. Myslím, že to vnímáme i my dnes. Proti pomíjivému člověku stojí věrný Bůh, který jako Stvořitel světa a života přetrvává. A tak žalmista zve k důvěře a naději v toho, kdo stojí o člověka a přivádí ho k dobru a k štěstí. A na koho spoléhám já?
Bože náš, děkujeme ti, že jsi věrný Bůh a jsi s námi. Na tebe můžeme spoléhat a prosíme: posiluj naši víru v tebe, který nás neopouštíš, ani když to tak cítíme.

Ef 1,15–23 * Ga 3,19–29

Čtení na 28. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.