Čtení na 26. října 2011

To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.
Dt 30,14


Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Jk 1,22 B21


Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se vtělilo a přišlo v osobě Pána Ježíše za námi, do naší blízkosti. Už to není Bůh kdesi daleko, vysoko na nebi. Přišel z nebe na zem, aby bydlel ve tvém srdci, aby ti byl tak blízko. Už to není jen slovo zákona, které je třeba dodržovat, ale Slovo, které se stalo tělem, Bůh se nám stal Otcem, abychom se celým srdcem drželi v jeho blízkosti. Nejde o dodržování předpisů, ale o důvěru, že když jsme vydali Bohu svůj život, on si nás udrží ve své blízkosti a dá nám sílu následovat Pána Ježíše.

Pís 8,4-7 * Jb 2,11 - 3,26 nebo Tóbiáš 2,1-18

Čtení na 26. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.