Sobota 26. října

Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Dt 14,2


Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru.
Ř 3,30


Jak krásné zaslíbení. Vždyť ty jsi tím vyvoleným, jsi svatým v Hospodinových očích. A přesto jsme i my mnohokrát tak nespokojeni sami se sebou, se svým životem. Jsme nešťastní, že se toto nepovedlo, že jsme toto neudělali dobře. Nešťastní z velkých či malých věcí v našem životě, které jsou možná malicherné pro druhé. Přesto bolí. Jsme jimi trápeni, uzavřeni do svých vnitřních bolestí. Zeptám se: Co je víc? Je to naše nespokojenost, bolest, nebo Boží milující náruč? Co odpovíme? To je na nás. Bůh má ale pro nás otevřenou náruč. Nechme se vložit do jeho náruče a přijměme to, že můžeme. Vždyť on nás vyvolil z celé země, hledí na nás, povzbuzuje nás. Kristus zemřel za nás. On vše přišel naplnit. A pohár milosti může přetékat…
Tvé milosrdenství je věčné, tak dobrotivý jsi. Nemohu vystihnout tvou dobrotu. Děkuji ti, Pane.

Mt 5,17-24 * Tob 4,1-22 nebo Jb 6,1-30

Čtení na 26. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.