Čtvrtek 26. října

Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost.
Iz 56,1


Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Fp 2,4


Známá křesťanská píseň říká, že to nebyly hřeby, co drželo Pána Ježíše na kříži. To byl můj hřích, který způsobil utrpení Božího Syna. Teprve na kříži se plně projevila celá hrůza hříchu. Bůh nechal umírat svého Syna ve strašných mukách, aby nám ukázal, jak moc nás miluje. Kéž nám pohled na Golgotu, na to, jak za mne i za tebe Pán Ježíš trpěl, zabrání podlehnout pokušení, podlehnout hříchu. Ježíš je tím lékařem, po kterém volá Jeremjáš. Ježíšova krev je tím balzámem, protože krev Ježíše, Božího Syna, nás očišťuje od každého hříchu (1J 1,7).
Pane Ježíši, ty jsi ten nejlepší lékař lidských duší; očisti mne svou krví od každého hříchu.

Mt 8,14-17 * Ez 7,1-13

Čtení na 26. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.