Čtení na 26. října 2012

Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.
Iz 11,4


Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.
Tt 2,11


Prorok ve svém evangelizačním kázání ohlašuje příchod Spasitele. Do lidské omezenosti, neschopnosti, nespravedlnosti a nouze má přijít Bohem poslaný Služebník. Apoštol už vydává svědectví o tom, že tato dlouho očekávaná Boží mise se pro nás stala skutečností. Přišel Ježíš Kristus, služebník shora, který vládne podle Božích parametrů. On je ztělesněním Boží milosti, neboť svou obětí života odstranil všecky překážky hříchu v našem vztahu s Bohem. Utišil Boží hněv vůči nám. Každého chce přivést do osobního a živého vztahu s Bohem. Jeho vláda ve světě se nejdřív začne projevovat v životě spaseného jednotlivce. Takový člověk se potom stává kvalitativně úplně novým jevem v porušeném a zmateném světě, až do té doby, než se návratem Krista naplní celé proroctví o jediném a věčném království a jeho Pánu, ve veškeré viditelné i neviditelné realitě.

J 18,28-32 * 2K 4,13-18

Čtení na 26. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.