Sobota 26. října

Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!
Iz 12,5


Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.
Sk 5,42


Denní přísun zpráv o tragických událostech nás systematicky dostává do deprese. Někdy je opravdu těžké nepropadat skepsi a beznaději. Není divu, že přibývá lidí hledajících pomoc u psychologů, psychiatrů, ale i všelijakých léčitelů a šarlatánů. Žijeme ve smutném světě. Ale je šance postavit se tomuto zhoubnému moru!
Pojďme se znovu podívat na Boží činy. Vždyť Hospodin není neúčastná, neosobní a vzdálená síla, ale Bůh blízký, Bůh s námi. Naše písně vděčnosti a oslavy jeho jména jsou radostnou odpovědí na jeho úžasné činy. A také dobrým majákem uprostřed rezignace a smutku ostatních. Nikdo kolem nás není zvědavý na informace, které bychom o Bohu mohli předávat. Každý však touží po radosti a naději.
Ódy a oslavné písně slyšíme v reklamách na kdejaký prací prášek nebo jiný spotřební materiál. Poslechněme prorockou výzvu i my dnes. Vždyť svět by měl rozeznat, že radost a naděje jsou dostupné. Mělo by to být vidět na lidu, který se s Boží mocí setkal a setkává. Nezapomínejme, že i apoštol Pavel vyzývá kristovce, aby byli chválou jeho slávy.
Pane, když se díváme na sebe a kolem sebe, moc nám do smíchu není. K radosti potřebujeme důvod. Děkujeme, že jejím zdrojem jsi ty a tvoje úžasné činy. Pomoz nám načerpat radost z tvých nevyčerpatelných zdrojů, abychom ji mohli předávat dále. Amen.

2Tm 2,1-5(6) * L 13,18-21

Čtení na 26. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.