Čtení na 27. října 2011

O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli, seděli spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná.
Jb 2,11.13


Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.
1K 10,24 B21


Když se Eva vdávala, přinesla jí stará paní ze sousedství velkou kytici růží a řekla, že je to za to, jak jí před patnácti lety pomohla. Eva se na to nepamatovala, vždyť jí tehdy bylo pět let. Sousedka jí tedy vyprávěla, jak tenkrát prožívala velkou bolest, když jí zemřel blízký člověk. Různí lidé se jí pokoušeli mnoha slovy potěšit. Ale žádná slova nepomáhala. Tu za ní přiběhla malá holčička ze sousedství, viděla, že má oči plné slz, sedla si vedle ní na schody a plakala spolu s ní. A to bylo něco, co v tu chvíli zmírnilo její žal. Kéž i my dokážeme plakat s plačícími, místo mnoha dobře míněných slov, která ve chvílích hluboké bolesti znějí mnohdy tak hluše.

Sk 6,1-7 * Jb 4,1-21 nebo Tóbiáš 2,19 - 3,6

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.