Čtení na 6. srpna 2012

Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole.
Ez 33,12


Učedníci vyšli a volali k pokání.
Mk 6,12


Prožil jsi neděli? Byl jsi ve shromáždění? Pokolikáté? Co ti to přineslo? Byl jsi vyzván k pokání a poslechl jsi? Stál jsi na místě hříšníka a činil pokání? Bůh tě volá k pokání každý den. Zúčastnil ses stolu Páně? Bůh tě volá k posvěcenému životu. Říkáš, že ho miluješ i přesto, že přestupuješ jeho přikázání? Něco tu nesedí. Nemůžeš sedět na dvou židlích. Nemůžeš sloužit dvěma Pánům. Když vyšli učedníci, vyzývali k pokání. I dnes slyšíme tento hlas. Odvrať se od bezbožnosti a vrať se zpět k Bohu. Čiň skutky spravedlnosti a přestaň už konečně žít v hříchu. Dokdy chceš ještě Krista pokoušet? Dej pozor, aby Pán, až přijde, nepohnul tvým svícnem. Že by to bylo skutečně slovo pro mně? Duchu svatý, prosím, otevři mi oči!

1Kr 3,16-28 * Mk 6,30-44

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.