Čtení na 23. září 2012

Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?
Jr 32,27


Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zj 1,8


Je zajímavé pozorovat, jak se Jeremjáš modlí. Oslovuje Boha jako Stvořitele, který stvořil nebe i zemi. V zápase s modláři o pravého Boha je právě toto důkazem. Není divu. Bůh se takto zjevil, když mu řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?" Někdy bychom rádi víru i poznání Boha darovali druhým. To je však především závislé na Božím zjevení danému člověku.
Pane, dej se nám poznat i dnes jako všemocný a věky přesahující Bůh. Pomoz nám to vidět, poznat to a uvěřit tomu.

J 11,1(2)3.17-27(41-45) * 2Tm 1,7-10 * Ž 42

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.