Sobota 23. září

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Ž 8,5


Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti.
Ef 1,5-6


Není snad člověk pánem či korunou tvorstva? Nejsme snad pyšní na to, co nás odlišuje od ostatních živých tvorů a vyvyšuje nás nad ně? A přece tu zaznívá: "Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?" Ano, co je člověk ve srovnání s tebou, Pane? "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku" (Jb 40,4). A přece se nemusím před Bohem plazit po zemi a skrývat se před ním, protože Bůh se ke mně sklonil, přijal mě a má pro mě svůj plán: "Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy" (Ř 8,29-30).
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

2Te 2,13-17 * L 13,1-5

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.