Neděle 23. září, 17. neděle po Trojici

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.
Jr 31,34


Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.
1J 2,1


Bůh svému selhávajícímu lidu ohlašuje novou smlouvu. Co přinese nového? „Odpustím jim jejich nepravost…“ Smlouva Boha s lidmi nebývá nikdy ujednáním dvou rovnocenných partnerů. „Smlouvu“ je v tomto případě možno chápat jako podobenství. Jako lidé mezi sebou dojednávají právně závazné dohody, tak se Bůh sám ze svého svobodného rozhodnutí zavazuje, že svému lidu nakonec odpustí jejich hřích. Nebude s ním jednat podle jeho nepravostí, protože je Bůh, a ne člověk. Sám odstraní překážku na naší straně, abychom mohli být s ním. Boží plány nás naplňují skutečnou bázní. Byli jsme vykoupeni drahocennou krví Kristovou.
Bože, náš Otče, tolik toužíš po naší společnosti, že odstraňuješ všechny překážky. Nestačíme žasnout a děkujeme ti.

Mt 15,21–28 * Ř 10,9–18 * Ž 37,21–40

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.