Středa 23. září

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt.
Iz 25,8


Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.
2K 5,4


Jednou Bůh opravdu uskuteční novou zemi a nové nebe a tam pro smrt nebude místo. Všechna trápení skončí a nespravedlnosti budou odstraněny. To není laciné utěšení, abychom zaťali zuby a nějak to na zemi přetrpěli. To, že náš život má přesah do věčnosti, dodává smysl naší současnosti. Boží království bude jednou zřetelné v celé své nádheře a velikosti. Ale ono to přece už v Pánu Ježíši začalo, jeho království přichází a přijde. Jako Ježíšovi učedníci tomu všemu můžeme jít naproti. Smíme se s vděčností radovat z toho dobrého, co nám bylo dáno. A snaha přemáhat zlo dobrem není vůbec marná. Ať už nám Pán dá čas pohody, nebo budeme čelit těžkostem, můžeme být lidmi naděje pro život.
Pane Ježíši, pomoz mi, abych nemarnil čas zoufáním nad tím, co není, ale radoval se z toho, cos mi dal.

Kaz 4,(4–7)8–12 * 2K 8,10–24

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.