Pondělí 23. září

Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli.
Iz 7,4b


Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
Ef 6,10b [BK]


Smíme si dovolit ten luxus zastavit se a pozvednout oči vzhůru, zachovat klid, nadhled i jasnou mysl. Nemusíme si za každou cenu poradit sami, ale smíme pohlédnout k Bohu. On je ten silný. A my jsme jeho, i tam, kde padáme a všeličeho se bojíme. A tam, kde my padáme, kde jsme neklidní, nejistí, on nás pozvedá, on dává sílu, on dává odvahu, on dává naději. I v tak běžných a nevznešených situacích, jako jsou domácí rozepře, nepochopené dobré úmysly, zdravotní potíže, psychická únava, roztěkaná mysl. A i kdyby nám došly síly a odvaha, ani tehdy se nemusíme nutit k heroickým výkonům. Můžeme zůstat v klidu. Kdo se dovede před Bohem ztišit, oprostit od všelijakých emocí, ten jistě zaslechne Boží odpověď a uvidí řešení i ve složité situaci. Řešení, které připravil Bůh. A Bůh má řešení pro všechny složité situace ve společnosti i v našem životě.
Hospodine, prosíme, dávej nám svůj pokoj, rozvahu i podporu skrze svého Ducha Božího, ve chvílích dobrých i zlých. Amen.

Mk 5,24-34 * Žd 4,14-5,10

Čtení na 23. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.